Phòng Truyền thông Y tế Giáo dục Sức khỏe

Chức năng nhiệm vụ Phòng Truyền thông Y tế Giáo dục Sức khỏe

1. Tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe của Trung tâm.

2. Làm đầu mối phối hợp với khoa, phòng liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn các hoạt động thuộc lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khỏe tại khoa, phòng và các cơ sở y tế trên địa bàn thị xã

3. Tổ chức, phối hợp đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, cộng tác viên và các đối tượng làm công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ.

4. Tham gia Ban biên tập trang Website của trung tâm.

5. Phối hợp các cơ quan báo, đài địa phương trong công tác tuyên truyền phòng chống bệnh dịch.

6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sản xuất các tài liệu về Truyền thông – Giáo dục sức khoẻ của đơn vị theo đúng qui định của pháp luật.

7. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực truyền thông.

8. Thực hiện công tác đón tiếp, tư vấn, hướng dẫn bệnh nhân đến khám bệnh và đưa bệnh nhân vào khoa, phòng điều trị.

9.Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *