BÁN CHẠY
-10%

Cho thuê nhà mặt phố

nhà đất cho thuê 6

5,000,000.00 4,500,000.00
-10%

Cho thuê kho nhà xưởng

nhà đất cho thuê 5

5,000,000.00 4,500,000.00
-10%

Cho thuê đất

nhà đất cho thuê 4

5,000,000.00 4,500,000.00
-10%

Cho thuê cửa hàng kiot

nhà đất cho thuê 3

5,000,000.00 4,500,000.00
-10%

Cho thuê căn hộ chung cư

nhà đất cho thuê 2

5,000,000.00 4,500,000.00
-10%

Cho thuê biệt thự

nhà đất cho thuê 1

5,000,000.00 4,500,000.00
Nhà đất bán
Tài trợ
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 2

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 3

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 4

1,000.00 900.00
Tài trợ
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 2

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 3

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 4

1,000.00 900.00
Tài trợ
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 2

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 3

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 4

1,000.00 900.00
Tài trợ
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 2

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 3

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 4

1,000.00 900.00
Bán căn hộ chung cư
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 2

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 3

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 4

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 5

1,000.00 900.00
Bán nhà riêng
-10%

Bán nhà riêng

Nhà riêng

1,000.00 900.00
Bán nhà biệt thự
-10%

Bán nhà biệt thự-liền kề

Nhà biệt thự

1,000.00 900.00
Bán nhà mặt phố
-10%

Bán nhà mặt phố

Nhà mặt phố

1,000.00 900.00
Bán đất nền dự án
-10%

Bán đất nền dự án

Đất nền dự án

1,000.00 900.00
Bán đất
-10%

Bán đất

Đất 4×20

1,000.00 900.00
Bán trang trại
-10%

Bán trang trại

Trang trại 2ha

2,000.00 1,800.00
Bán khu nghỉ dưỡng
-10%

Bán khu nghỉ dưỡng

Khu nghỉ dưỡng

1,000.00 900.00
Bán kho – nhà xưởng
-10%

Bán kho-nhà xưởng

Nhà kho xưởng

1,000.00 900.00

 

Tài trợ
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 2

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 3

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 4

1,000.00 900.00
Tài trợ
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 2

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 3

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 4

1,000.00 900.00
Tài trợ
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 2

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 3

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 4

1,000.00 900.00
Tài trợ
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 2

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 3

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 4

1,000.00 900.00
Nhà đất cho thuê
Cho thuê
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 2

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 3

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 4

1,000.00 900.00
Bán căn hộ chung cư
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 2

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 3

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 4

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 5

1,000.00 900.00
Bán nhà riêng
-10%

Bán nhà riêng

Nhà riêng

1,000.00 900.00
Bán nhà biệt thự
-10%

Bán nhà biệt thự-liền kề

Nhà biệt thự

1,000.00 900.00
Bán nhà mặt phố
-10%

Bán nhà mặt phố

Nhà mặt phố

1,000.00 900.00
Bán đất nền dự án
-10%

Bán đất nền dự án

Đất nền dự án

1,000.00 900.00
Bán đất
-10%

Bán đất

Đất 4×20

1,000.00 900.00
Bán trang trại
-10%

Bán trang trại

Trang trại 2ha

2,000.00 1,800.00
Bán khu nghỉ dưỡng
-10%

Bán khu nghỉ dưỡng

Khu nghỉ dưỡng

1,000.00 900.00
Bán kho – nhà xưởng
-10%

Bán kho-nhà xưởng

Nhà kho xưởng

1,000.00 900.00

 

Mua đất
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 2

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 3

1,000.00 900.00
-10%

Bán căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư 4

1,000.00 900.00